Eigen bijdrage in de zorg

Wanneer u zorg vanuit de Wlz of ondersteuning vanuit de Wmo krijgt, moet u in veel gevallen een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van meerdere factoren. Uw inkomen, vermogen en leeftijd spelen een rol. Maar ook hoe u zorg ontvangt en hoeveel zijn van invloed. Op deze site vindt u alle informatie rondom de eigen bijdrageregelingen voor Wlz en Wmo.
Eigen bijdrage Wmo

Ontvangt u via uw gemeente ondersteuning op grond van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)? Dan vragen bijna alle gemeenten een eigen bijdrage.

lees meer over de Wmo
Eigen bijdrage Wlz

Krijgt u zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg)? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte hangt af van uw inkomen en vermogen.

lees meer over de Wlz
Aanpassen eigen bijdrage

Is uw inkomen sterk gedaald ten opzichte van twee jaae geleden? Dan kunt u uw actuele inkomen laten gebruiken voor de eigen bijdrage. Doe nu de check:

lees meer

Actueel

  • Proefberekening aanpassen Wlz eigen bijdrage online
  • Proefberekening aanpassen Wmo eigen bijdrage online
  • Eigen bijdrage berekenen voor Wmo online.
  • Eigen bijdrage berekenen voor Wlz online.

Deel deze informatie

Deze site

  • Onafhankelijk
  • Actueel en overzichtelijk
  • De handigste rekentools
  • Voor Wmo en Wlz